Att skydda barnen är allas vårt ansvar!Här är ett barnporträtt i akvarell som jag målat på beställning. När jag målar hamnar jag ofta i ett meditativt tillstånd. Det här temat stämde till eftertanke.


Jag hoppas och tror att det fortfarande finns barn som får leva i relativ sorglöshet, på så vis som bara barn kan. Ett liv med mycket glädje, lek och spännande äventyr i naturen. Men svarta moln närmar sig i rasande fart.


Barnen tycks ha blivit staternas egendom.


Överallt på skolor runt om i världen experimenteras det hejdlöst med barnen; nya skolprogram, nya riktlinjer, nya ideologier som ska påtvingas barnen och så vidare.


Dessutom har det i år dykt upp rent förfärliga så kallade coronaregler på skolor och daghem runt om i världen där barnen isoleras, tvingas bära munkorg, inte får leka tillsammans med mera.


Jag har redan tidigare tyckt att idén om att staten har rätt att tvinga alla barn att gå i en skola helt formad utifrån staternas intressen under större delen av barndomen, är ytterst tveksam och faktiskt moraliskt förkastlig.


Däremot delar jag tanken om att det är allas vårt ansvar att skydda barnen, inte bara våra egna utan barnen överhuvudtaget.


Det är min och din plikt att skydda barnen från statens cyniska intressen.


Det är min och din plikt att skydda barnen från bottenlöst ondskefulla individer som vill utnyttja barnen på det mest fruktansvärda vis. Det är din och min plikt att skydda barnens värld från exploatering.


Sist men inte minst, det är min och din plikt att se till att vi inte lämnar över en stinkande global diktatur till nästkommande generationer.

/ Markus Andersson, konstnär
14 september på Facebook