Barn behöver utveckla sitt immunförsvar, för det första.
 
För det andra sprider barn inte Corona vidare i nämnvärd utsträckning.
 
För det tredje blir barn inte ofta särskilt sjuka av Corona. De allra flesta får inga symptom öht.
 
Vet inte vad detta handlar om. Men det handlar INTE om barnens säkerhet, trygghet eller hälsa!
 
Det måste alla ha klart för sig!