Den stora äppelkrisen.I år har äppelskörden här på tomten varit en katastrof med endast några enstaka äpplen på träd som tidigare gett runt hundra kilo.


Flera i grannområdet har gjort liknande hemska erfarenheter. Även i andra länder rapporteras från enskilda hem om dåliga äppelskördar.


Prognoser visar att detta i kombination med en tilltagande äppelpallning bland ungdomar kommer att leda till en katastrof av tidigare ej skådat slag.


Bland annat kan det komma att innebära att vi kring jul får äta revbensspjäll helt utan äppelmos. Vidare kan över hälften av befolkningen bli utan äppelmos till gröten på morgonen.


I detta diktaturens triumferande år föreslår jag därför att det inrättas diktatoriska lagar över hela världen runt allt som rör äpplen och äppelträd.


Bland annat enorma bötesbelopp för barnen som pallar. Första gången tiotusen kronor, andra gången tjugotusen kronor och tredje gången livstid utan mobil.


Mängden äpplen som var och en har rätt att inneha ska självklart regleras.


Vakter, poliser och militärer ska givetvis ha rätt att storma hem där man misstänker att familjemedlemmar innehar olagliga mängder med äpplen.


Spionera också gärna på era grannar och ange dem så mycket ni orkar, även vid blotta misstanken.


Vi måste också tillsammans bekämpa de som förnekar och försöker förminska äppelkrisen. Alla rykten om dignande träd är falsk information.


Det är också viktigt att visa att man är solidarisk under den här krisen och alltid har ett plastäpple i munnen så man inte råkar säga något dumt.


Nedan en snabbskiss som jag målade för att visa min vision om obligatoriskt plastäpple i munnen så fort någon ser dig och även gärna när ingen ser dig.
/ Markus Andersson, konstnär

6 september på Facebook