Framtiden är inget som några tyranner har rätt att diktera.Men fortsätter vi att motståndslöst acceptera vår roll som menlösa hjon förtjänar vi varken frihet, lycka eller trygghet och detta oavsett med vilka medel det globala propagandaministeriet för tillfället skrämt upp människomassorna.


Vi förtjänar evig skam om vi inte gör motstånd och om vi låter kommande generationer få leva som fullständiga slavar under en tekno-kommunistisk tyranni./ Markus Andersson, konstnär

27 augusti på Facebook