I princip utan att avfyra ett enda skott har globalisterna lyckats etablera en medicinsk-tyrannisk regim i global skala.Under täckmantel av ett icke existerande virus håller de på att genomföra den mest genomgripande samhällsförändringen i mänsklighetens historia.


World Economic Forums ordförande Klaus Schwab förordar i boken ”Covid19: The Great Reset” att förändringarna måste skölja över mänskligheten som en tsunamivåg.


Det handlar om att uppnå en chock-effekt som innebär att människor inte hinner reflektera över vad det är som sker-förrän det är försent.


Munskydd, social distansering, isolering, obligatoriska vaccinationer osv handlar inte om att skydda människor mot en farlig smitta utan om att drilla in folk i ett nytt samhällssystem.


Och de sociala ingenjörerna riktar främst in sig på den mest formativa perioden i en människas liv-barndomen.


Vi förtjänar evig skam om vi inte gör motstånd och om vi låter kommande generationer få leva som fullständiga slavar under en tekno-kommunistisk tyranni.


/ Jonas Svensson på Facebook 26.8