Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett förslag till en tillfällig pandemilag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det var Centerpartiet som kom med förslaget om en pandemilag, samt att alla 8 riksdagspartierna är rörande överens om att de vill ha en pandemilag på plats.


Ja, vad säger man?


Hjälp oss att informera alla stockholmare om vad en pandemilag kommer att innebära för folket! Om folket sätter press på den s.k. oppositionen, kommer de inte våga rösta fram pandemilagen, även om de vill... de vill ju inte förlora väljare!


Mejla oss på keepswedenfree@protonmail.com

Swisha oss på 0737320824

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/pandemilag_H801SoU18


2020_21_SoU18_20201216132006_Publicering.pdf