CDC, USA:s motsvarighet till smittskyddsinstitutet, har gått ut med information om att 94 procent av alla som räknas in i statistiken för döda av Covid-19 i snitt hade 2,5 andra orsaker som kan ha orsakat deras död.


För de flesta var sådant som cancer, hjärtproblem och liknande registrerat, men även sådant som död av våld, trafikolyckor och självmord fanns med.Bara 6 procent av de som dött hade inga andra orsaker än Covid-19.Förhållandena i andra länder är likadana och allt detta visat att både antalen sjuka och döda är kraftigt överdrivna.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-increased-risk.html